Termeni si conditii

Cine suntem

Acest website (inclusiv sub-site-urile, textul, imaginile, fișierele video, software-ul, produsele, serviciile, instrumentele și informațiile conținute în sau prezentate pe website, denumite în continuare în mod colectiv „Site-ul”), este operat de Bestetic For Life SRL .

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe contact@bestetic.ro

Ce acoperă prezenții termeni?

Prezenții termeni, împreună cu politica noastră de confidențialitate (“Politica de Confidențialitate“), se aplică pentru orice utilizare a Site-ului. Vizitatorul Site-ului (“Utilizatorul” sau “dumneavoastră”) poate folosi Site-ul sub condiția să accepte Termenii și să citească și să înțeleagă Politica de Confidențialitate. Orice altă utilizare a Site-ului sau a oricărei secțiuni a acestuia înseamnă că ați citit și înțeles Termenii de Utilizare și Politica de Confidențialitate și vă asumați toate obligațiile stipulate în secțiunile Termenilor.

Site-ul este furnizat „așa cum este”, „așa cum este disponibil”, fără garanții sau declarații de niciun fel (exprese sau implicite) și fără nicio răspundere, în măsura maxim permisă în conformitate cu legislația aplicabilă.

Actualizări

Ne rezervăm dreptul, la exclusiva noastră discreție, să modificăm prezenții Termeni în orice moment și fără notificare prealabilă. Dacă modificăm prezenții Termeni, vom posta modificarea pe Site. Recomandăm să consultați frecvent prezenții Termeni pentru a fi informat(ă) cu privire la posibilele modificări. Continuând să accesați sau să utilizați Site-ul după ce am postat o modificare, se prezumă că vă asumați toate obligațiile stipulate în Termenii modificați. Dacă Termenii modificați nu sunt acceptabili pentru dumneavoastră, singurul dumneavoastră remediu este să încetați să folosiți Site-ul.

Postările utilizatorului

Dacă acest Site vă permite să postați sau să încărcați comentarii sau orice alt conținut, următorii termeni sunt aplicabili pentru postările dumneavoastră și prin urmare sunt acceptați de către dumneavoastră. Înțelegeți că toate informațiile, conținutul, textul, datele, mesajele sau alte materiale, indiferent dacă sunt postate pe Site sau transmise în mod privat („Postările utilizatorului”) sunt responsabilitatea persoanei care le-a generat. Sunteți responsabil pentru comentariile sau recenziile pe care le postați, transmiteți sau furnizați pe Site sau unor terțe părți. Confirmați și sunteți de acord că trebuie să evaluați și suportați toate riscurile asociate cu utilizarea oricăror Postări ale Utilizatorului, inclusiv orice fundamentare pe acuratețea sau completitudinea Postărilor Utilizatorului. Nu suntem responsabili pentru erori sau omisiuni, sau pentru pierderi sau daune de orice fel suportate ca urmare a utilizării oricărei Postare a Utilizatorului. Deși nu putem revizui fiecare comunicare sau informații și nu suntem responsabili pentru informațiile aferente oricărei Postare a Utilizatorului, avem dreptul de a șterge sau edita Postările Utilizatorului pe care o considerăm, la discreția noastră absolută, ilegală, abuzivă, defăimătore sau care încălca orice drept al unor terțe părți ori este inacceptabilă din orice alt punct de vedere.

Tranzacții realizate prin intermediul Site-ului

Pentru orice secțiune a Site-ului care vă permite să vă programați la serviciile noastre sau să realizați tranzacții cu noi, pot fi aplicabili termeni și condiții suplimentare pentru respectiva tranzacție. Termenii și condițiile suplimentare respective nu vor lipsi de efecte prezenții Termeni. România și alte guverne reglementează importul și exportul produselor și informațiilor. Sunteți de acord că, în măsura în care respectivele legi sunt aplicabile pentru dumneavoastră sau pentru tranzacția pe care doriți să o realizați cu noi, veți respecta toate aceste legi și regulamente de import și export și nu veți importa, exporta sau re-exporta produsele sau serviciile achiziționate prin intermediul Site-ului în țări sau către persoane interzise prin legile aplicabile de control al importurilor și exporturilor. Încheind o tranzacție cu noi prin intermediul Site-ului, declarați față de noi că nu vă aflați într-o țară în care astfel de activități de import/export sunt interzise și nu sunteți o persoană sau entitate căreia i s-au interzis asemenea activități de import/export. Sunteți responsabil(ă) pentru respectarea legilor din jurisdicția dumneavoastră locală privind importurile, exporturile sau re-exporturile.

Nume de utilizator și parole

Dacă acest Site vă permite să adoptați sau folosiți un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa funcțiile acestui Site, sunteți de acord să folosiți Site-ul doar în scopuri legitime. Când vă înregistrați pentru un nume de utilizator, sunteți de acord că: (i) veți folosi doar informații corecte și adevărate despre dumneavoastră și nu veți imita nicio altă persoană și nu vă veți asuma o identitate falsă; (ii) ne veți notifica imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau numelui dumneavoastră de utilizator al Site-ului, sau cu privire la orice altă încălcare a normelor de securitate (ne veți trimite notificarea prin secțiunea „Contactați-ne” a acestui Site); și (iii) nu veți divulga sau partaja numele de utilizator sau parola niciunei alte persoane. Sunteți de acord să vă asumați responsabilitatea deplină și să suportați toate riscurile care derivă din utilizarea Site-ului de către dumneavoastră și orice altă persoană care vă folosește numele de utilizator și parola.

Conținutul terțelor părți, link-uri către alte site-uri

Nu avem și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru niciun conținut al unor terțe părți care poate fi furnizat prin intermediul Site-ului și nici pentru conținutul pentru care există link-uri spre sau dinspre Site sau la care se face trimitere. Nu exprimăm nicio opinie despre, nu recomandăm și nu susținem niciun conținut și nu ne asumăm nicio răspundere în acest sens. În cazul în care vă oferim un link către alte website-uri, folosiți acele website-uri pe propriul risc. Recomandăm să citiți politicile acestor website-uri și să revizuiți maniera în care aceste website-uri pot procesa date identificabile personal referitoare la dumneavoastră.

Notificări și ștergeri

Vă rugăm să folosiți formularul nostru de contact pentru toate notificările privind încălcările pretinse.
Toate notificările care nu respectă procedura stabilită în prezenții Termeni vor rămâne fără răspuns.
Vom procesa și investiga notificările privind încălcările pretinse și vom lua măsurile adecvate conform legilor aplicabile.

Drepturi de proprietate intelectuală

Se prezumă că Site-ul și toate secțiunile sale sunt protejate de legislația privind drepturile de autor, mărcile înregistrate, concurența neloială și alte legi, cu excepția cazurilor contrarii specificate și nu pot fi utilizate fără permisiunea noastră scrisă, cu excepția prevederilor din prezenții Termeni.
Cu condiția respectării prezenților Termeni, puteți accesa, descărca sau folosi aceste materiale pe acest Site în scopuri proprii non-comerciale.

Nu obțineți niciun drept pe Site și nici asupra vreunui material de orice natură publicat pe Site. Nu puteți încorpora Site-ul în alte website-uri și nu-l puteți copia, prezenta, autoriza, publica, descărca, încărca, trimite sau face perceptibil în niciun alt fel fără aprobarea noastră scrisă prealabilă.

Mărcile înregistrate, mărcile pentru servicii și siglele (“Mărcile Înregistrate”) folosite și afișate pe acest Site sunt Mărci înregistrate și neînregistrate ale Bestetic For Life S.R.L. Dacă nu se menționează altfel, nimic din conținutul Site-ului nu vă autorizează sau vă dă dreptul de a folosi Mărcile Înregistrate în lipsa acordului nostru acordat în scris. Cu excepția cazurilor contrarii specificate, denumirea Bestetic sau oricare dintre siglele noastre nu pot fi folosite în niciun fel fără permisiunea noastră scrisă prealabilă.

Informații confidențiale și brevetate

Dorim să oferim acces extins publicului la informațiile despre produsele și serviciile noastre. Astfel, nu este intenția noastră să renunțăm la niciun drept de proprietate intelectuală sau de altă natură pe care le avem asupra informațiilor de pe acest Site. Am implementat politici și proceduri menite să împiedice divulgarea pe acest Site a informațiilor pe care le considerăm confidențiale sau brevetate.

Cu toate acestea, dacă în orice moment obțineți informații confidențiale sau brevetate de pe acest Site, sunteți de acord să nu folosiți sau să divulgați nicio informație confidențială sau brevetată obținută de pe acest Site către nicio altă persoană și să distrugeți orice copii ale informațiilor aflate, sub orice formă, în posesia dumneavoastră.

Renunțare la garanții și răspundere

Facem eforturi rezonabile să ne asigurăm că informațiile furnizate pe Site sunt corecte și actualizate.
Cu toate acestea, respectivele informații pot conține inexactități sau erori tipografice sau este posibil să nu fie actualizate. Ne rezervăm dreptul de a șterge, modifica, corecta și îmbunătăți Site-ul și toate secțiunile acestuia, sau de a vă anula contul (dacă aveți unul) și utilizarea Site-ului, din orice motiv, în orice moment și fără înștiințare prealabilă fără a vă informa în mod specific cu privire la orice asemenea modificare, și fără a șterge informațiile care nu sunt actualizate sau care le caracterizează astfel.
Sunteți de acord să folosiți Site-ul nostru pe propriul risc și că acesta vă este oferit „așa cum este” și „așa cum este disponibil”. Nu oferim nicio declarație, garanție, expresă sau implicită, sub nicio jurisdicție, cu privire la completitudinea sau acuratețea oricărei informații de pe acest Site, utilizările sale posibile, disponibilitatea Site-ului, funcțiile sale, caracterul său comercial, adecvarea pentru un
anumit scop și non-încălcarea și/sau că Site-ul și infrastructura pe care rulează sunt protejate împotriva virușilor sau alte softuri periculoase.

Nici noi sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau furnizarea acestui Site nu vom fi răspunzători în nicio jurisdicție pentru nicio daună (inclusiv daune directe, incidentale, secundare, indirecte sau punitive sau speciale) referitoare la folosirea de către dumneavoastră a acestui Site sau bazarea pe orice informații sau materiale accesate prin intermediul acestuia sau orice alt website cu hyperlink, accesul dumneavoastră sau incapacitatea dumneavoastră de a accesa Site-ul, sau orice erori sau omisiuni în conținutul Site-ului.

Unele jurisdicții nu permit excludere anumitor răspunderi sau garanții implicite, astfel că excluderile de mai sus nu vi se pot aplica.

În toate cazurile, vă sfătuim să mergeți la medicul dumneavoastră de familie sau la medicul specialist, dacă vă îngrijorează starea dumneavoastră de sănătate. Răspunsurile și sau informațiile oferite de noi sunt doar de natură educațională și informativă și nu pot fi considerate, în nici o situație, ca fiind asimilate unor consultații sau analize medicale de specialitate, BESTETIC neputând fi considerat responsabil pentru nici una din problemele dumneavoastră de sănătate. Bestetic For Life S.R.L., precum și toți colaboratorii ale căror sfaturi pot fi întâlnite la bestetic.ro nu pot fi considerați răspunzători pentru niciun prejudiciu/pierdere de orice fel. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că dumneavoastră, ca utilizator al website-ului bestetic.ro, nu veți înainta nicio acțiune judecătorească împotriva Bestetic For Life S.R.L. sau a partenerilor acesteia, indiferent de modul în care ați utilizat informație furnizată de noi.

Afirmați în mod expres că ați luat cunoștință și sunteți de acord ca Bestetic For Life S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilității de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă Bestetic a fost înainte informat de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului bestetic.ro;
  • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră;
  • declarații sau acțiuni a oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului bestetic.ro;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Declarați în mod expres că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele afirmații:

  • utilizarea serviciilor site-ului bestetic.ro se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul “așa cum sunt” sau “așa cum sunt disponibile”.
  • bestetic.ro nu oferă nici o garanție că: serviciile vor împlini toate cerințele dumneavoastră; serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; rezultatele ce se vor putea obține din folosirea site-urilor bestetic.ro și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere; orice eroare de program va fi corectată;
  • orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de bestetic.ro se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu și veți fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesați site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut.

Compensație

Sunteți de acord să ne apărați, compensați și protejați pe noi și orice altă parte implicată în crearea, producerea sau furnizarea acestui Site de și împotriva tuturor daunelor, revendicărilor și cheltuielilor, inclusiv cheltuielile juridice rezonabile, care derivă din utilizarea abuzivă a acestui Site sau a oricăror informații preluate sau obținute prin intermediul Site-ului sau prin transmiterea de către dumneavoastră a Postărilor Utilizatorului (definit mai sus) pe Site.

Legi și regulamente locale

Nu declarăm sau garantăm că materialele de pe acest Site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în toate țările din lume în care pot fi vizualizate. Accesul la acest Site din țările în care conținutul său este ilegal este interzis. În măsura în care oricare dintre acești Termeni nu sunt aplicabili în conformitate cu legile locale din țara în care este vizualizat Site-ul, acel termen va fi considerat separat de Termeni și ceilalți Termeni vor rămâne aplicabili și valabili. Vizualizarea acestui Site din țări, dacă este cazul, în care conținutul său este ilegal, este strict interzisă.

Generalități

Dacă una sau mai multe prevederi din acest capitol “Termeni și condiții” este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale “Termeni și condiții”, acestea rămânând în vigoare. Acești “Termeni și condiții” constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră și Bestetic For Life S.R.L.în privința utilizării site-urilor bestetic.ro.

Orice traducere a acestor termeni și condiții într-o limbă locală este doar pentru utilizarea dumneavoastră.

Prezentul acord constituie un contract de utilizare dintre dumneavoastră și Bestetic For Life S.R.L. și reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site- ului bestetic.ro, impunându-se în fața oricărui acord precedent dintre dumneavoastră și Bestetic For Life. Puteți de asemenea fi supuși unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplica atunci cand folosiți alte servicii Bestetic sau ale partenerilor săi, conținut al oricărei terțe părți, sau software a oricărui terț. Regulamentul și relațiile dintre utilizatori și Bestetic vor fi guvernate de legile aplicabile în România.

Pentru informații suplimentare privind politica de stocare și prelucrare a datelor în cadrul societății noastre, te poți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: str. Popa Șapcă, nr. 12, SAD 1, cam 2, Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 300057, Bestetic For Life S.R.L., sau la adresa de e-mail: office@bestetic.ro

Echipa Bestetic